SPLIT

Nejjednodušší systém klimatizace. Jedna vnitřní jednotka je napojena na venkovní. Nejlevnější systém. Vhodný pro klimatizování jedné místnost v bytě, kanceláři či dílně.

MULTISPLIT

Vyznačuje se připojením 2-5 vnitřních jednotek o menších výkonech připojených k jedné venkovní jednotce. Využití zejména v RD, kancelářích, kde je potřeba klimatizovat více místností. Každá vnitřní jednotka má svůj vlastní ovladač.

SKYAIR

Jednoduchý systém o velkém výkonu. Využívá se ke chlazení VZT ( vzduchotechnika) a ve velkých místnostech.

 

TWIN

Systém podobný splitové klimatizaci. Na venkovní jednotku jsou připojeny 2 vnitřní, které se chovají jako jedna. Součet vnitřních výkonů jednotek nesmí přesáhnout výkon venkovní. Vnitřní jednotky mají jeden společný ovladač a na požadavek reagují jako jedna. Vhodný ve velkých místnostech a halách.

VRV

Výkonná jednotka, která může být zatížena velkým počtem vnitřních jednotek. Složitý klimatizační systém nejvyužívanější v hotelech a administrativních budovách. Pro systém se určí jeden nadřazený ovladač, který určuje, zda bude topit nebo chladit.