Doprava 500,- Kč Praha paušál / mimo Prahu 10kč/km

Servis klimatizace split  1250,-Kč

Servis klimatizace multisplit 1500,-Kč – 2250,-Kč v závislosti na počtu vnitřních jednotek

Servis VRV 3000,-Kč  – 7600,-Kč dle typu a počtu jednotek

Opravy 580,-Kč / hodina

Uvedené ceny jsou bez DPH
Ceny náhradních dílů budou účtovány po předchozí nabídce samostatně dle skutečnosti

zpět